ความเป็นผู้นำ ต้องเป็นอย่างไร

ความเป็นผู้นำ ต้องเป็นอย่างไร

ความเป็นผู้นำ ต้องเป็นอย่างไร สิ่งที่โรงเรียนบริหารธุรกิจระดับโลก ให้ความสำคัญที่สุดก็คือ ภาวะผู้นำ (Leadership) แต่คำว่า ‘ภาวะผู้นำ’ จริงๆ แล้วสามารถใช้กับองค์กรอะไรก็ได้ ไม่ว่าจะเป็นธุรกิจ ศาสนา หรือการเมืองก็ตาม 

ในโลกธุรกิจ ผู้นำองค์กรไม่ใช่คนที่รู้เรื่องบัญชี การเงิน การตลาด หรือกฎหมายมากที่สุดหรอกครับ ผู้นำองค์กรที่ดีคือคนที่สามารถบริหารและชี้นำคนในองค์กรได้ เป็นตำแหน่งที่ส่งเสริมให้พนักงานคนอื่น สามารถดำเนินการ ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากที่สุด และมีวิสัยทัศน์สามารถวางแผน ระยะยาวให้กับองค์กรได้ 

ความเป็นผู้นำ ต้องเป็นอย่างไร

ในบทความนี้ เราจะมาดูกันว่าภาวะผู้นําคืออะไรกัน ภาวะผู้นำแบบไหนถึงจะมีประโยชน์ที่สุดสำหรับองค์กร แล้วเราจะพัฒนาภาวะผู้นำของตัวเองได้อย่างไรบ้าง บทความนี้อาจจะยกตัวอย่างจากโลกธุรกิจมาเยอะ แต่โดยรวมแล้วข้อคิดเกี่ยวกับภาวะผู้นำสามารถใช้ได้กับหลากหลายกรณี

Leadership หรือ ภาวะผู้นําคืออะไร 

Leadership หรือ ภาวะผู้นำ หมายถึงความสามารถของบุคคลในการนำพาผู้ติดตามหรือสมาชิกในองค์กร เพื่อให้ประสบความสําเร็จ ผู้นำที่ดีต้องมีความสามารถในการตัดสินใจที่ดี สามารถสร้างและสื่อสารวิสัยทัศน์ที่ชัดเจนได้ และสามารถชักจูงผู้ติดตามไปสู่เป้าหมายร่วม ที่ผู้นำคนเดียวไม่สามารถทำได้

คนส่วนมากคิดว่าทักษะที่จำเป็นที่สุดของผู้นำก็คือความสามารถในการ ‘ตัดสินใจ’ เพราะการตัดสินใจแทนผู้ติดตามกลุ่มมาก หมายความว่า ‘ผู้นำ’ ต้องมีวิสัยทัศน์ที่กว้างไกลและมีเด็ดเดี่ยวใจเย็นที่จะเลือกตัวเลือกที่อาจจะยา แต่ส่งผลดีต่อองค์กรโดยรวม

‘ภาวะผู้นำ’ และ ‘ผู้นำที่ดี’ เป็นสองคำที่เรามักได้ยินพร้อมกันบ่อยๆ แต่สองคำนี้เหมือนกันไหมนะ?

ผู้นำที่ดีเป็นยังไง

ผู้นำที่ดีคือคนที่มีความมั่นใจ รับฟังความคิดเห็นของผู้ติดตาม ตัดสินใจได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีทักษะในการสื่อสารสูง และสามารถชักจูงคนอื่นได้ ความสำคัญของทักษะเหล่านี้ขึ้นอยู่กับวัฒนธรรมขององค์กร ความคาดหวังของผู้ติดตาม และ ชนิดของงานด้วย

ในโลกการบริหารธุรกิจ คำที่เราได้ยินกันบ่อยที่สุดก็คือ ‘แล้วแต่’ (it depends) หมายความว่าทักษะและการตัดสินใจทุกอย่าง มีประสิทธิภาพประสิทธิผลไม่เหมือนกัน ทุกอย่างขึ้นอยู่กับสถานการณ์

องค์กรแต่ละที่ เช่น บริษัทก่อสร้าง บริษัทไอที โรงงาน หรือแม้แต่พรรคการเมือง ก็ต้องการผู้นำที่มีทักษะและบุคลิกไม่เหมือนกัน บริษัทที่ทำงานเฉพาะทางก็ต้องการผู้นำที่มีความรู้ด้านอุตสาหกรรมเยอะ องค์กรที่มีแรงงานรับจ้างเยอะก็อาจจะต้องการผู้นำที่สามารถบริหารแรงงานส่วนนี้ได้ดี

คำที่เรามักนิยมได้ยินบ่อยก็คือ ‘ผู้นำที่ดีก็ต้องสามารถชักนำองค์กรได้ทุกชนิด’ แต่มันก็คงเหมือนการเอา ‘มีด อเนกประสงค์’ ไปเป็นมีดทำครัว ใช้งานได้เหมือนกันแต่ประสิทธิภาพต่ำกว่ากันมาก

หากใครชอบเรียน ชอบศึกษาเกี่ยวกับเรื่องการทำธุรกิจ การบริหารองค์กร ผมได้เขียนอีบุ๊คเรื่องข้อมูลการทำธุรกิจ ที่ถูกสอนในโรงเรียนบริหารธุรกิจทั่วโลก ผมตั้งใจทำมาก หวังว่าทุกคนจะชอบครับ 

การพัฒนาภาวะผู้นำ – ทักษะที่ผู้นำควรมี

ก่อนที่เราจะมาดูการพัฒนาภาวะผู้นำ เราก็ควรวิเคราะห์ก่อนว่า ‘ภาวะผู้นำ’ ส่วนที่ที่สำคัญที่สุดสำหรับองค์กรในตอนนี้คืออะไรและภาวะผู้นำส่วนไหนที่ผู้นำยังขาดอยู่ โดยรวมแล้วทักษะภาวะผู้นำที่คนนิยมพัฒนากันมีดังนี้

ความกล้า (ความสามารถในการรับความเสี่ยง) – ความกล้าของคนมีภาวะผู้นำไม่ได้หมายความว่าต้องทำอะไรบ้าบิ่น ในทางตรงข้ามความกล้า ของคนมีเหตุมีผล คือ การทำความเข้าใจความเสี่ยง และเลือกตัวเลือก ที่ได้ผลลัพธ์ดีที่สุดในความเสี่ยงที่องค์กรยอมรับได้ ยิ่งองค์กรมีขนาดใหญ่ ความสามารถในการยอมรับความเสี่ยง ก็ต้องเปลี่ยนให้เหมาะสมกับภาระที่มี

การสื่อสาร – ในส่วนนี้หมายถึงการสื่อสารกับคนที่เกี่ยวข้อง อาจจะหมายถึงพนักงาน ลูกค้า หรือผู้ถือหุ้น หากพนักงานในองค์กรพูดภาษาอีสาน ผู้นำที่ทำงานกับพนักงานเหล่านี้บ่อย ๆ ก็ควรเรียนรู้ภาษาและวัฒนธรรมการทำงานของพนักงานด้วย

นอกจากภาษาพูดแล้ว ภาษาทางร่างกายสีหน้า และ วิธีการพูด (เช่นพูดตรง พูดอ้อมค้อม การใช้ภาษาธุรกิจยากง่าย) ก็ควรปรับให้เหมาะสมกับคนฟังเพื่อให้การสื่อสารมีประสิทธิภาพมากที่สุด

การกระจายงาน – ส่วนมากแล้วสาเหตุที่ทำให้องค์กรไม่สามารถพัฒนาตัวเองได้เร็วเท่าที่ควรก็เพราะผู้นำทำงานไม่ทันนั้น หากผู้นำรู้ว่าตัวเองทำงานไม่ทัน คุมพนักงานไม่ได้ ไม่มีเวลาทำงานสำคัญ

เพราะมัวแต่ติดอยู่กับงานประจำ ทักษะการกระจายงาน หาคนมาช่วย หรือการจ้างคนเพิ่มก็เป็นสิ่งสำคัญ บางคนอาจจะมองว่า การกระจายงานเป็นส่วนหนึ่ง ของการจัดงานให้เป็นระบบก็ได้

ความสามารถในการตัดสินใจ – รวมถึงการตัดสินใจใหญ่ ๆ และการตัดสินใจเล็กน้อยประจำวันด้วย ผู้ติดตามส่วนมากอยากได้ผู้นำที่สามารถตัดสินใจได้ถูกต้อง แต่ความหมายของคำว่าถูกต้องนั้น

ก็ขึ้นอยู่หลายอย่าง ผู้นำองค์กรส่วนมากมี ‘ผู้คน’ หลายส่วนที่ต้องดูแลครับ หมายถึงพนักงาน ลูกค้า คู่ค้าทางธุรกิจ ผู้ถือหุ้นเป็นต้น การตัดสินใจหลายอย่าง หมายความว่าเราต้องเลือกทำอะไร ที่ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งอาจจะไม่พอใจ

ความฉลาดทางอารมณ์และความเห็นคนเห็นใจ – ผู้นำที่มาจากวัฒนธรรมที่แตกต่างจากผู้ติดตามมักมีปัญหานี้ ‘วัฒนธรรม’ ในที่นี้อาจจะหมายถึ งชนชั้น การศึกษา ฐานะครอบครัว หรือแม้แต่ ชาติศาสนา

องค์กรเล็กที่มีความสามารถ ในการหาผู้ติดตามใหม่ได้เรื่อย ๆ อาจจะไม่ใส่ใจเรื่องนี้มาก แต่สำหรับองค์กรขนาดใหญ่ที่ ‘ไม่สามารถโตขึ้นได้เพราะคนไม่พอ’ การสร้างระบบทำงานที่คนทุกประเภท ทุกชนชั้น สามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ก็เป็นเรื่องที่จำเป็น

ติดตามเรื่องราว อาการขนลุก เกิดจากอะไร

สนับสนุน โดย Joker SlotSa gameSexy GameJoker GameUFABET 72EsportSa gamingSexy gaming, Sa gamingjoker gaming, Joker slot , Slot gameJoker slot, Joker slot

You may also like...

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *