แมลงอาจจะเป็นโปรตีนในอนาคต

แมลงอาจจะเป็นโปรตีนในอนาคต

แมลงอาจจะเป็นโปรตีนในอนาคต ปัญหาเกี่ยวกับอาหาร กำลังเป็นที่สนใจมากขึ้น ในปัจจุบัน เนื่องจากปัญหาการขาดแคลนอาหาร และปัญหาอาหารที่ไม่ได้คุณภาพนั้น กำลังเด่นชัดขึ้นอย่างมากในโลก ทั้งนี้มีประชากร 821 ล้านคนจาก 7,700 ล้านคน ที่กำลังประสบวิกฤติขาดแคลนอาหารห รือไม่ได้รับอาหารที่มีคุณภาพ

ประกอบกับประชากรโลก ที่เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว คาดว่าใน ค.ศ. 2050 ประชากรโลกจะเพิ่มเป็น 9,000 ล้านคน และใน ค.ศ. 2100 จะมีประชากรโลกถึง 11,900 ล้านคน ทำให้ปัญหาความมั่นคงทางอาหาร มีโอกาสที่จะลุกลา มและรุนแรงมากขึ้น

เมื่อวันที่ 9-14 พฤศจิกายน สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) กระทรวงอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) ร่วมกับสมาคมการจัดการธุรกิจแห่งประเทศไทย (TMA) ได้จัดงาน Food Innopolis International Symposium 2019 เพื่อเน้นย้ำถึงความสำคัญ ของนวัตกรรมอาหาร กระบวนการเกษตรอุตสาหกรรม และกระบวนการผลิตอาหารที่ยั่งยืน

ปีนี้มีวิทยากรผู้เชี่ยวชาญมากกว่า 30 คนทั้งจากประเทศไทย และต่างประเทศ เข้าร่วมแลกเปลี่ยนมุมมอง และถ่ายทอดประสบการณ์ภายใต้แนวคิด “From tradition to innovation-The art & science of food”

แมลงอาจจะเป็นโปรตีนในอนาคต

ในงานนี้มี หลายหัวข้อที่น่าสนใจ เรื่องธุรกิจที่เกี่ยวกับอาหารในอนาคต การทำธุรกิจเกี่ยวกับอาหารให้ยั่งยืน และทางเลือก ในการผลิตอาหารในอนาคต ตลอดจนรูปแบบการทำธุรกิจเกี่ยวกับอาหาร ที่ประสบความสำเร็จและยั่งยืน

อุตสาหกรรมอาหารและพฤติกรรมผู้บริโภคเปลี่ยนไป

มร.แบรดลี่ย์ คริท ผู้อำนวยการฝ่ายวิจัย Future 50 Research, Institute for the Future (IFTF) ประเทศสหรัฐอเมริกา กล่าวว่า ในอนาคตอันใกล้ ปัจจัยที่จะมีอิทธิพลต่ออุตสาหกรรมอาหารมากที่สุดมีอยู่ 2 ประการ ได้แก่ การนำอาหารเข้าสู่ระบบดิจิทัล (digitalization) ซึ่งจะนำไปสู่สงครามทรัพย์สินทางปัญญาและส่งผลต่อการสร้างสรรนวัตกรรมอาหารในภายภาคหน้า

ประการต่อมาคือ วิกฤติการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ (climate change) กำลังส่งผลกระทบอย่างมาก ต่อภาคเกษตรกรรม โดยเฉพาะในพื้นที่เพาะปลูกทั่วโลก กล่าวได้ว่าการผลิตอาหาร ในรูปแบบที่มีอยู่ในปัจจุบัน อาจไม่สามารถตอบสนอง ต่อความต้องการอาหารที่เพิ่มขึ้นในอนาคตได้

ดังนั้น จึงต้องหารือกันเพื่อหาทางออกเชิงกลยุทธ์ ที่สามารถจัดหาอาหารที่มีคุณภาพและเพียงพอต่อความต้องการของประชากรกว่า 7 พันล้านคน พร้อมกับรักษาสิ่งแวดล้อม เพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหารอย่างยั่งยืน

ขณะที่ผู้บริโภคนั้น มีการเปลี่ยนแปลงเช่นกัน ความนิยมด้านอาหาร ที่เกิดขึ้นในปัจจุบันมีความหลากหลาย และน่าสนใจเป็นอย่างยิ่ง เห็นได้จากความนิยมบริโภคอาหาร ออร์แกนิกที่ไม่ผ่านการแปรรูปมากนัก เน้นรสสัมผัสตามธรรมชาติ ของอาหาร นอกจากนี้ ยังมีความนิยมขั้วตรงข้าม

คือ การเติบโตของตลาดอาหารสังเคราะห์ และโปรตีนทางเลือก ซึ่งเป็นตลาดที่เติบโตอย่างต่อเนื่องและกำลังแทรกซึมเข้ามาสู่กระแสหลัก จนบริษัทใหญ่ในอุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่มอย่าง PepsiCo และ IKEA ให้ความสนใจ เพราะต่างตระหนักดีว่าปัญหาของการผลิตโปรตีนจากสัตว์ ไม่สามารถตอบสนองกับความต้องการ ทั้งในปัจจุบันและอนาคต

โปรตีนจากแมลงถูกกว่า สร้างมลภาวะน้อยกว่า มีคุณค่าทางโภชนาการมากกว่า

ด้วยสภาวการณ์ของโลกปัจจุบัน ที่ประชากรเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว ประกอบกับปัญหาภสภาพอากาศแปรปรวนจากภาวะโลก เรือนกระจกที่ทำให้มีปัญหาการผลิตอาหารให้เพียงพอกับการบริโภคของประชากรโลก โดยเฉพาะโปรตีนที่มีคุณภาพ เนื่องจากแหล่งโปรตีนส่วนใหญ่นั้นมักจะเป็นปศุสัตว์ หรือมาจากการเพาะปลูก ที่ใช้เวลาและพื้นที่จำนวนมาก

จึงเกิดการเติบโตขึ้น ของอุตสาหกรรมโปรตีนทางเลือก ซึ่งในงานนี้ได้จัดสรรเวลาช่วงหนึ่งให้กับการเสวนา เกี่ยวกับอนาคตของโปรตีนเลยทีเดียว

แหล่งโปรตีนจากสัต ว์ก็ยังมีความเสี่ยงต่อการปนเปื้อนฮอร์โมน ยาปฏิชีวนะ และยาฆ่าแมลง ดังนั้น บริษัทจึงมาพร้อมกับเทคโนโลยีการผลิตโปรตีนทางเลือกโดยใช้ตัวอ่อนแมลงวันผลไม้ ซึ่งใช้น้ำในการเลี้ยงน้อยกว่าการผลิตอาหารแบบเดิมโดยใช้เพียงร้อยละสามจากการผลิตเดิม

ใช้พื้นที่น้อยกว่าร้อยละ 1 ของพื้นที่การผลิตเดิม และไม่ใช่ฮอร์โมน ยาปฏิชีวนะ ยาฆ่าแมลง อีกทั้งยังมีอัตราปล่อยก๊าซเรือนกระจกที่ต่ำอีกด้วย ทุกๆ 1,000 ตันของการผลิตนั้นจะประหยัดน้ำ 110 ล้านลูกบาศก์เมตร พื้นที่ 50,000 เฮกเตอร์ และลดการปล่อยแก๊ซลง 55,000 ตัน

ทั้งนี้ มร.เอราน โกรนิช กล่าวว่า “โปรตีนที่เราผลิตจากแมลงไม่เพียงมีคุณค่าทางสารอาหารสูง สะอาด ปราศจากสารเคมี แต่ยังเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม เพราะใช้ทรัพยากรธรรมชาติน้อยมาก ทำให้ปริมาณของเสียต่ำ

และคุ้มค่าต่อการลงทุนเมื่อเทียบกับกระบวนการผลิตโปรตีนจากแหล่งอื่น โดยผลิตภัณฑ์ผงโปรตีนของ Flying Sparks จะมีรสชาติอ่อน ไร้กลิ่น จึงง่ายต่อการนำไปประกอบอาหารและบริโภค

ติดตามเรื่องราวของ ความแตกต่างของ Rapper VS Hip-Hop

สนับสนุน โดย Joker SlotSa gameSexy GameJoker GameUFABET 72EsportSa gamingSexy gaming, Sa gamingjoker gaming, Joker slot , Slot gameJoker slot, Joker slot

You may also like...

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *